DIZAJN I KRIZA

Supported by PATTERNS Lectures, initiated by ERSTE Foundation and implemented by WUS Austria. 2016/2017

O projektu

Ova stranica ima za cilj da studentima prvog i drugog ciklusa Tekstilnog odsjeka Univerziteta u Bihaću, i onima koji će to tek postati, ponudi osnovne informacije o kolegiju Dizajn i kriza a koji će se realizirati u akademskoj godini 2016/2017. Ujedno, cilj ove stranice je uspostavljanje veze i sa širom publikom koja bi mogla biti zainteresirana za odvijanje nastave na Tekstilnom odsjeku, sa fokusom na realizaciju kolegija Dizajn i kriza. Želja je dokumentirati i arhivirati sve aktivnosti koje se tiču promišljanja i pripreme navedenog kolegija a to podrazumijeva nekoliko različitih stavki predviđenih projektom. Radi se o nabavci literature za studente Tekstilnog odsjeka u iznosu od oko 1000 €, studijskim putovanjima (Zagreb, Split, Ljubljana, Bratislava, Prag i Liberec), te gostujućim profesorima sa raznih destinacija (USA, Velika Britanija, Slovenija, Hrvatska).

Dizajn i kriza je kolegij u nastajanju a koji će se u toku akademske 2016/2017. godine realizirati na Odsjeku na tekstil Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću a kojeg finansiraju WUS Austria i Erste Stiftung iz Beča. Kolegij Dizajn i kriza je nagrađen kao prvi takav projekat u Bosni i Hercegovini u zadnjih nekoliko godina otkako se dodjeljuje ta nagrada. Dizajn i kriza je projekat koji je odobren od rektora Univerziteta u Bihaću Mirsada Veladžića u proljeće 2016. godine.

Stranica je zamišljena kao svojevrsni dnevnik aktivnosti te je pisana u prvom licu jedinine.

Kratko pojašnjenje kolegija Dizajn i kriza

Glavni cilj kolegija Dizajn i kriza je da detektira, analizira i katalogizira dizajnerske prakse iz kasnog socijalističkog, postsocijalističkog i postindustrijskog perioda bivših jugoslovenskih država sa posebnim fokusom na Bosnu i Hercegovinu. Razvojem svijesti o regionalnoj historiji dizajna a zauzimajući kritička pitanja o lokalnom, socijalnom i kulturalnom kontekstu, kolegij Dizajn i kriza pažnju stavlja na inventivne i uspješne dizajnerske projekte od 1989. godine naovamo, pritom naglašavajući otežane i ponekad neuspješne tranzicijske procese iz industrijskog u krizom obilježeno okruženje većine jugoslovenskih zemalja. Kolegij će pokušati ponuditi inicijative sa kreativnim i kulturalnim umjetničkim i dizajnerskim pogonima pripremajući studente da razmišljaju na invetnivan i dinamičan način, te da ih educira da postanu aktivni građani, da ih obogati vještinama i znanjem koje je potrebno u novonastaloj ekonomskoj situaciji. Takođe, ovaj kolegij propituje kritičke trenutke edukacije na polju dizajna u regiji i otvara diskusiju kako edukativne institucije mogu redefinirati svoju ulogu u postindustrijskom okruženju bez jasne i vidljive podrške industrijske proizvodnje. Okolnosti u kojima su nastajale institucije koje su educirale na polju dizajna diljem bivše Jugoslavije, kao što je Tekstilni odsjek u Bihaću, i koje su poticale na razvoj tih institucija, nestale su sa lica zemlje a njihovi proizvodni pogoni su ugašeni. Promišljanje dizajna između njegove utilitarne i funkcionalne uloge sa jedne, i umjetničke dimenzije sa druge strane, mogu poslužiti kao svojevrsni poticaj razvoju novih načina, i društveno odgovornih samoodrživih te ekološki interesantnih lokalnih dizajnerskih praksi. Kolegij Dizajn i kriza želi suprostaviti sadašnju dizajnerske prakse u Bosni i Hercegovini i kod njenih susjeda sa dizajnerskom praksom iz socijalističke Jugoslavije. Pritom pokreće nekoliko pitanja koja polaze iz historijske perspektive a tiču se dizajna i krize u širem kontekstu.

_mg_1072
Radionica #InFocus2015, Tekstilni odsjek Bihać, 2015. godine
%d blogeri kao ovaj: