Šta predstavlja interkulturni identitet? Kako se artikulira kroz jezik umjetnosti? Šta znači biti umjetnik fluidne i rastezljive geografske odrednice? Tek su neka od pitanja koja su inicirana u razgovoru sa Endijem Poskovicem i kroz njegovu prezentaciju nazvanu Apstrakcija slike i paradoks memorije a koja je održana u četvrtak 4.5.2017. godine u Gradskoj galeriji u Bihaću.

Prof. Poskovic je umjetnik čiji izražaj je zasnovan na jeziku grafičkih tehnika visokog i plošnog tiska. Predaje na znamenitoj Penny W. Stamps School of Art and Design University of Michigan u SAD-u. Njegov dolazak u Bihać iniciran je sudjelovanjem na kolegiju Dizajn i kriza gdje je na Tekstilnom odsjeku Univerziteta u Bihaću održao radionicu Tjelesni produžeci. Učinilo se jako važnim pored angažmana na Univerzitetu u Bihaću predstaviti njegov rad i široj javnosti te je u saradnji sa Gradskom galerijom organizirana i ova prezentacija.

Dolazak Endija Poskovica u Bihać izazvao je pažnju medija te je zabilježen prilogom RTVUSK-a od 10.5.2017. godine.

 

Advertisements