U srijedu 26. aprila u Gradskoj galeriji u Bihaću a u sklopu kolegija Dizajn i kriza na Tekstilnom odsjeku u Bihaću održana su tri predavanja gostujućih predavača Dejana Kršića sa Umjetničke akademije u Splitu — Odsjek vizualnih komunikacija; Koraljke Vlajo iz Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba i Marka Goluba iz Hrvatskog dizajnerskog društva.

Kršićevo predavanje naslovljeno Socijalizam i modernost. Socijalni i kulturalni aspekti dizajna u socijalističkoj Jugoslaviji baziralo se na kataloškom prikazu historije oblikovanja na prostoru Jugoslavije ukazavši na kontekst njegovog razvoja. Predavanje je zabilježeno putem videa i dostupno zahvaljujući saradnji sa Udruženjem Abc.ba iz Bihaća.

Predavanje Koraljke Vlajo Dizajn u tranziciji ukazalo je na političke, socijalne i ekonomske prilike unutar kojih se odvijala tranzicija iz socijalizma ka kapitalizmu, sa fokusom na dizajn. Predavanje je dostupno na sljedećem linku.

Marko Golub u svome predavanju Transformacije objekata rekonstruisao je kontekst unutar kojeg dolazi do specifičnog oblikovnog procesa i kroz niz primjera ukazao na tranformacije na polju dizajna i drugim umjetničkih strategija. Predavnje je dostupno na sljedećem linku.

Advertisements