U sklopu kolegija Dizajn i kriza na Tekstilnom odsjeku u Bihaću će gostovati kustos dizajna i kritičar Marko Golub — voditelj galerije Hrvatskog dizajnerskog društva u Zagrebu. Na Tekstilnom odsjeku Golub će održati predavanje Kuriranje dizajna / Dizajniranje kuriranja.

 

Predavanje će biti održano na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u utorak 25. aprila u 12.00h u Sali 3 (1. sprat). Predavanje je otvoreno za studente svih godina Tekstilnog odsjeka i širu javnost.

Kuriranje dizajna / Dizajniranje kuriranja

Obje riječi “kuriranje” i “dizajn” koriste se često za bilo koju kreativnu aktivnost koja se odnosi na organiziranje, interpretiranje, strukturiranje, reprezentaciju, brigu ili uspostavu relacija između različitih ideja, slika, koncepata ili pak dijelova u refleksivnom, kritičkom i konceptualnom pristupu. Čini se kao da su ti pojmovi, koji su inače vezani uz određenu profesiju i njene temeljne principe, postali metafore koje efektivno označavaju sve što se tiče pitanja kako organiziramo dnevne rutine, kako se odijevamo ili čime se hranimo, sve do toga kako orgniziramo simpozije ili pišemo sažetke za predavanja. Dok imamo na umu da taj pristup može biti primjenjiv na mnogo drugih aktivnosti (kao što su “kuhanje”, “kodiranje”, “građenje”) ovo predavanje se fokusira na relaciju između dizajna i kustoske prakse i njihovih sličnosti, kao i načina koji ih međusobno povezuju. Također, predavanje propituje neke od aktualnih praksi i trendova u kuriranju dizajna, uzimajući primjere šta se događa kada dizajneri svjesno preuzmu ulogu kustosa sa ciljem osobne reinvencije i okoline u kojoj rade, žive i razmišljaju kroz istraživanja i reinterpretaciju modernog dizajnerskog naslijeđa.

Marko Golub je kustos dizajna i kritičar. Do 2010. godine radio je u redakciji zagrebačkog Radija 101. Nakon toga prelazi na mjesto voditelja galerije Hrvatskog dizajnerskog društva. Autor je niza tekstova, kritika, radijskih i televizijskih emisija i jedan je od najplodnijih kritičara u Hrvatskoj. Od 2016. je predsjednik hrvatske sekcije Međunarodne asocijacije likovnih kritičara (AICA).

Advertisements