U martu 2017. godine iz štampe je izašla publikacija Retrografija dizajna. Radi se o knjizi koja izdašno organiziranim katalogom radova dokumentira istoimenu intervenciju iz 2015. godine te sa nekoliko tekstova kontekstualizira cijeli projekat u njegovom idejnom aspektu uključujući i historijsku perspektivu. Uz bosanski jezik, kompletan sadržaj objavljen je i na engleskom. Objavio ju je Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću a njen urednik je Irfan Hošić. Dizajn potpisuju grafički dizajneri Adnan Suljkanović i Damir Midžić uz asistenciju Ervina Čauševića. Fotografiju u publikaciji radili su Damir Midžić, Adnan Suljkanović, Amir Husak i Izet Sadiković. Za štampu je bio zadužena štamparija Grafičar iz Bihaća. Publikacije je finacirana sredstvima koje su izdvojili BH Telekom, Tehnički fakultet UNBI, Atlantis vcap iz Kulen Vakufa, sarajevski online magazin Media Marketing, print studio Grafika iz Bihaća a uz tehničku pomoć Udruženja “Ventilator” i Fondacije Revizor iz Bihaća.

O ovoj publikaciji pisao je i regionalni marketinški online magazin Media Marketing.

Advertisements