U ponedjeljak 27. marta na Tekstilnom odsjeku u Bihaću profesor sa Studija dizajna Sveučilišta u Zagrebu Feđa Vukić održao je predavanje pod naslovom Design: prema održivom prirodnom i društvenom okolišu? Vukić je govorio o humanim i ekološkim  aspektima dizajna u historijskoj perspektivi, naglašavajući pritom kontekste kapitalizma i tranzicije.

Predavanje je zabilježeno i putem videa koji je namijenjen budućim generacijama studenata i istraživača koji se bave ovom temom. Video je realiziran u saradnji sa Udruženjem Abc.ba iz Bihaća.

Video je dostupan na sljedećem linku.

Advertisements