U sklopu kolegija Dizajn i kriza, profesorica sa Odsjeka za grafički dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Dalida Karić Hadžiahmetović održaće predavanje Angažirani plakat u Bosni i Hercegovini od 1992. godine do danas. Time se nastavlja dinamična serija predavanja a koja su u okviru Tekstilnog odsjeka UNBI realizirana kroz projekat Patterns Lectures, počev od marta 2017. godine i sve do kraja mjeseca maja.

Predavanje će biti održano u Gradskoj galeriji u Bihaću u srijedu 19. aprila u 18.00h a otvaranje izložbe Dalide Karić Hadžiahmetović Izložba angažiranih plakata biće odmah nakon predavanja u 19.00h.

Angažirani plakat u Bosni i Hercegovini od 1992. godine do danas

U Bosni i Hercegovini su u posljednjih dvadeset pet godina dizajneri i umjetnici plakatima pokušali skrenuti pažnju javnosti na goruće probleme u društvu. Tako su nastali neki od izuzetno snažnih grafičkih izraza koji su pozivali na jedinstvo, ravnopravnost, mir, na poštivanje ljudskih prava ili zaštitu okoliša. Neki od tih plakata obišli su svijet i osvojili su značajna međunarodna priznanja. Ipak, u najvećem broju nisu doživjeli dovoljno snažan interes medija i šire javnosti, jer nisu nastajali u sklopu većih projekata već najčešće kao izraz subjektivnog promišljanja autora. Naručitelji takvih plakata rijetko su bile javne ustanove i institucije, a i ako ih je bilo, nerijetko su te kampanje bile urađene neprofesionalno i nisu polučile željeni efekat. Češće su takve kampanje osmišljene i financirane od strane nevladinih i stranih organizacije te je među njima određeni broj onih koji su rezultirali kvalitetnim grafičkim materijalom. Obzirom da plakati nisu samo reklamno/propagandno sredstvo, i obzirom da imaju širu društvenu funkciju, agitacijski plakati mogu posjedovati značajniju ulogu u poboljšanju životnih i radnih uvjeta te zadovoljavanju stvarnih potreba savremenog čovjeka. Kao takvi oni mogu i moraju biti snažniji medij za kreiranje bolje komunikacije u društvu prevazilazeći time političke, nacionalne i kulturne barijere.

Tokom svoga boravka u Bihaću Dalida Karić Hadžiahmetović će održati i radionicu sa studentima Tekstilnog odsjeka pod nazivom Kreiranje angažiranih plakata. U okviru radionice polaznici će se se upoznati sa osnovnim elementima plakata općenito, te sa osnovama oblikovanja angažiranih plakata. Cilj radionice je da se pokuša kreirati plakat koji će posjedovati snagu skretanja pažnju na neki od političkih/društvenih/ekoloških problema koji opterećuju sredinu u kojoj nastaju. Radionica će se održati u prostorijama Tehničkog fakulteta UNBI u četvrtak i petak 20. i 21. aprila. Za učešće zainteresirani studenti kao i pojedinci iz privrede mogu se javiti mailom na irfan.hosic@unbi.ba i prijaviti svoje učešće.

Dalida Karić Hadžiahmetović je vanredna profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti — Odsjek za grafički dizajn. Kao dizajnerica i edukatorica na polju grafičkog dizajna specijalizirala se za angažovane vizuelne komunikacije i formu plakata.

Advertisements