21. i 22. mart // Gradska galerija Bihać i Tekstilni kombinat “Kombiteks” u stečaju.

Dvodnevni simpozij Industrijsko naslijeđe na prostoru Bihaća između realnosti i vizije predstavlja nastavak već iniciranog ali nedovoljno artikuliranog javnog diskursa o industrijskom naslijeđu na prostoru grada Bihaća. Uz kritičko promišljanje industrijske prošlosti socijalizma, cilj je penetrirati u devastirano tkivo tekstilnog kombinata “Kombiteks” i kroz seriju događaja pokrenuti razgovor o nekadašnjem ekonomskom, društvenom i kulturnom značaju ovog giganta u sredini u kojoj je djelovao. Od uspostavljanja mira u Bosni i Hercegovini 1995. godine do danas prošlo je punih dvadeset godina a “Kombiteks” kao i ostale propale tvornice u Bihaću nisu načinile nikakav značajan pomak, te se javlja niz složenih pitanja o urbanističkom, arhitektonskom, estetskom, ekološkom i socijalnom kontekstu napuštenih industrijskih prostora. U tom okviru moguće je inicirati i dodatna pitanja o kreiranju ili rekreiranju novih prostornih sadržaja koja pak otvaraju mogućnost raspravi o društvenom angažmanu, socijalnim praksama i kulturnom aktivizmu u našoj sredini a kao primjer u tom pravcu poslužiće umjetničke intervencije Retrografija dizajna u ugašenoj tvornici savitljive ambalaže “Polietilenka” u ljeto 2015. godine ili socijalna intervencija Kombiteks 1982: Tranzicija i reinterpretacija sjećanja iz proljeća 2016. godine u nekadašnjem Klubu radnika u “Kombiteksu”.

Simpozij Industrijsko naslijeđe na prostoru Bihaća između realnosti i vizije odvija se u sklopu kolegija Dizajn i kriza (Patterns Lectures Award 2016) na Tekstilnom odsjeku Univerziteta u Bihaću u saradnji sa Gradskom galerijom u Bihaću. Ujedno, ovaj događaj nastavlja započeti program Historija sadašnjosti iz 2015. godine te otvara seriju javnih tribina pod istim nazivom planiranih u 2017. godini.

U okviru simpozija Industrijsko naslijeđe na prostoru Bihaća između realnosti i vizije biće postavljena izložba Artefakti buduće prošlosti. Izložba je zamišljena kao skup objekata dokumentarnog i umjetničkog karaktera koji pokreću raspravu slojevitog interpretativnog spektra ostajući pritom vezani uz kompleksnost procesa neuspjele tranzicije. Na izložbi je prikazana široka paleta objekata – od umjetničkih radova, preko projektnih i idejnih nacrta, sve do industrijskih artefakata iz druge polovine 20. vijeka. Okupljeni na jednom mjestu u vidu izložbe, a rekontekstualizirani kroz prizmu dvodnevnog simpozija Industrijsko naslijeđe na prostoru Bihaća između realnosti i vizije, ovi objekti pokušavaju mapirati fenomene industrijskog i postindustrijskog, te ih suočiti u novoj kritičkoj perspektivi sa naglaskom na vizuelnu umjetnost i likovnu kulturu užeg i šireg geografskog prostora. U tematski i medijalno široko postavljenom profilu zastupljenih radova – od slika sa društvenih mreža akcije #NeDamoGaleriju iz 2015., preko dokumenata koji se referiraju na dinamičnu industrijsku prošlost, sve do radova već renomiranih umjetnika kao što su Sanela Jahić, Irma Markulin, Marijan Crtalić, Damir Nikšić ili Amir Husak – izložba Artefakti buduće prošlosti svojevrsni je pokušaj rekonstrukcije svijesti i sjećanja koji obuhvataju period kasnog socijalizma i vremena višepartijskog kapitalističkog uređenja Bosne i Hercegovine od 1990-ih naovamo. Izložba je također pokušaj inciranja jednog novog razumijevanja i čitanja industrijskog naslijeđa na prostoru Bihaća koje bi u dugoročnoj i kritički intoniranoj perspektivi, trebalo polučiti nove smjernice i rezultate na tom polju. Umjetnost i recentne kustoske prakse pritom imaju važnu ulogu u medijaciji i edukaciji a njihov diskurzivni karakter i aktivistički ton od važnosti su za široki spektar društveno-angažovanih procesa.

Kratko obrazloženje simpozija i raspored predavanja moguće je preuzeti putem linka: industrijsko naslijedje_mart 2017