U ponedjeljak 28. novembra u 14h u kabinetu dizajna na Tekstilnom odsjeku održana je neformalna prezentacija kolegija Dizajn i kriza. Na prezentaciji su prisustvovali lokalni umjetnici/e, dizajneri/ce, arhitekte/ce, kulturni/e radnici/ce i novinari/ke. Cilj prezentacije  je taj da se kulturna javnost upozna sa glavnim aktivnostima realizacije kolegija te da se omogući eventualna kolaboracija i pravovremena priprema. Već je izvjesno da će određeni sadržaji a kao komplementarni kolegiju Dizajn i kriza biti organizirani i održani u Gradskoj galeriji u Bihaću ali i u prostorijama tvornice tekstila u stečaju Kombiteks.

Prezentacija je poslužila da se ukaže na otvorenost projekta Dizajn i kriza te da se pokrenu i pitanja kao što je pitanje mogućnosti zajedničkog djelovanja lokalne kulturne i umjetničke scene, tj. da se testira da li ona uopće postoji i u kojem formatu. Inicirana diskusija nakon održane prezentacije otvorila je raspravu o strateškom djelovanju na polju kulture u gradu Bihaću iz čega je proizišlo pitanje da li pregrupisavanje i zajedničko djelovanje lokalnih aktera može mijenjati položaj kulture u našoj sredini? Obzirom da je Bihać doživio snažnu provincijalizaciju tokom devedesetih, propast industrije i nestanak srednje radničke klase, deindustrijalizaciju i depopulaciju – pokrenuto je i pitanje značaja lokalne snage uslovno nazvane “koalicija za kulturu”.

Na prezentaciji i u diskusiji su sudjelovali i dvojica gostujućih predavača u okviru kolegija Dizajn i kriza Amir Husak i Damir Midžić.

Prezentacija je pobudila pažnju novinara BHRT-a Harisa Domazeta te je direktno iz Bihaća u emisiji BiH magazin BHT-a (30.11.2016.) emitovan prilog o prezentaciji projekta kolegija ali i o njegovim osnovnim aspektima.

Advertisements