Kolegij Dizajn i kriza dobio je svoj zvanični plakat. Njegov autor je grafički dizajner Damir Midžić. Osim što je informativnog karaktera i sadrži osnovne podatke o kolegiju te podatke o gostujućim profesorima, ovaj plakat otvara set pitanja koja tiču se brendiranja edukativnih sadržaja – nečeg što se može nazvati akademski marketing. Naime, ovaj plakat otvara pitanje o udjelu i značaju grafičkog dizajna kao metode medijacije akademskih sadržaja; koliko grafički dizajn danas može pomoći u afirmaciji studijskih programa u sredini koja je obilježena raznim vidovima krize; da li akademske institucije u našoj zemlji uopće koriste grafički dizajn kao alat komunikacije sa potencijalnim korisnicima, budućim studentima i mladom populacijom? Da li su postojeći kurikulumi na našim obrazovnim i akademskim institucijama dovoljno predstavljeni javnosti i koju ulogu u tom pravcu imaju upravo educirani grafički dizajneri?

Pored svega, Damir Midžić je i jedan od gostujućih predavača u okviru kolegija Dizajn i kriza sa predavanjem koje će se fokusirati ka promišljanju pitanja dizajnerskog djelovanja u postindustrijskom društveno-ekonomskom ambijentu kao što je Bihać.

dc_poster
Plakat kolegija Dizajn i kriza. Autor Damir Midžić, 2016.
Advertisements