Kolegij Dizajn i kriza dobio je svoj vizualni identitet. Njegov autor je akademski grafički dizajner Damir Midžić, kreativni direktor boutique agencije Damirdesign & Co. koja se bavi grafičkim dizajnom, vizualnim komunikacijama i izdavaštvom. Logotip je nastao kao potreba da se formira svojevrsni identitet kolegija te da se kao takav bolje pozicionira i učini vidljivijim u komunikaciji sa studentima ali i širom publikom.

Logotip je zamišljen kao priča “o lošoj bilanci” u kojoj autor koristi stepenastu strukturu u opadanju. Loša bilanca poslovanja, zapošljavanja, inventivnosti, pismenosti, edukativnih standarda, i brojnih drugi parametara predstavlja realni okvir unutar kojeg je “zapelo” bosanskohercegovačko društvo. Obzirom da je navedeni socijalni okvir polazište unutar kojeg je formiran silabus kolegija Dizajn i kriza, priča o silaznoj krivulji razvoja nametnula se kao adekvatna vizualna referenca i prostor za traganje ka likovnom rješenju. Isprekidanost riječi na dijelove, a koje su u negativu umetnute u stepenastu strukturu, dodatni je agens koji ukazuje na krizu u najširem spektru razumijevanja te riječi.

Logotip je realiziran u nekoliko kompozicionih varijanti koje se slobodno i bez dogme mogu prilagođavati različitim okolnostima i potrebama.

Način kako je Damir Midžić pozicionirao svoju poslovnu inicijativu u jednoj periferiji kao što je Bihać, pokrećući projekat “boutique agencije”, kao i njegovo iskustvo djelovanja u takvom poslovno-ekonomskom okruženju, čini ga pozvanim da promišlja, kreira i reinvenira priču o dizajnu u sredini u kojoj djeluje.

Advertisements