U sklopu Patterns Lectures projekta realizacija kolegija Dizajn i kriza na Tekstilnom odsjeku Univrziteta u Bihaću važan segment predstavlja i nabavka stručne literature u limitiranom iznosu od 1000 €. Taj dio zasigurno će pomoći u boljoj realizaciji kolegija ali općenito, podiže studentski standard na TO-u na jedan viši nivo. Radi se o literaturi koja je usklađena prema silabusu kolegija i determinirana u saradnji sa gostujućim profesorima. Trenutna lista naslova prilagođena je mogućnostima nabave preko zvaničnih dobavljača u našj zemlji te je nešto drugačija od prvobitne liste koja je prikazana u prvoj verziji silabusa. Ipak, radi se o naslovima koji mogu odgovoriti najzahtjevnijim naučno-istraživačkim standardima.

Popis dostupnih knjiga:

1. Vukić Feđa, Modernizam u praksi, Zagreb, Meandar 2008.
2. Vukić Feđa, ed., Od oblikovanja do dizajna – Teorija i kritika projektiranja za industrijsku proizvodnju, Zagreb, Meandar 2003.
3. Vukić Feđa, The Other Design History, Zagreb, Upi2MBooks and Arhitektonski fakultet, Studij dizajna Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
4. Kristina Wilson, Livable Modernism: Interior Decorating and Design During the Great Depression, YU Art Gallery, 2004.
5. William H. Young and Nancy K. Young, The Great Depression in America, Greenwood Publishing Group, 2007.
6. Victor Papanek, Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, 2nd ed. Academy Chicago Publishers, 1985.
7. Beppe Finessi, Italian Design Beyond the Crisis – Autarky, Austerity, Autonomy, Paperback 2014.
8. Eugenia Paulicelli, Fashion under Fascism: Beyond the Black Shirt (Dress, Body, Culture), 2014.
9. Jorn Duwel / Nils Gutschow, A blessing disguise, DOM Publishers, 2013.
10. Malcolm Bernard, Fashion theory: A reader, Rutledge, 2007.
11. Linda Rampel, The Shopmodern condition, Art & Theory Publishing, 2016.
12. Dominique Veillon, Fashion under the occupation, Bloomsbury Academic, 2002.
13. Caroline Evans, Fashion and modernity, Bloomsbury Academic, 2005.
Advertisements