Kao važan segment realizacije kolegija Dizajn i kriza na Tekstilnom odsjeku Univerziteta u Bihaću pored nabavke literature i gostujućih profesura jesu i studijska putovanja. Ona su zamišljena kao mogućnost interakcije sa iskustvima drugih centara, regija ili pojedinaca. Studijsko putovanje namijenjeno je nastavniku kolegija koji je odgovoran za razvoj kolegija, za njegovu što bolju realizaciju i implementaciju.

U Ljubljani sam kao domaćina (host adviser) imao profesoricu sa Akademije likovnih umjetnosti i dizajna docenticu Barbaru Predan. Prof. Predan je veoma agilna na području dizajna i teorije, tj. historije dizajna te mi se sastanak sa njom učinio kako pravi odabir za proučavanje tranzicijskih iskustava zemlje sa kojom je Bosna i Hercegovina dijeli zajedničku prošlost. Njen izložbeni projekat Iskra. Neuvršćeno oblikovanje 1946-1990 (Iskra. Non-aligned design 1946-1990) iz 2009. godine u organizaciji Muzeja arhitekture u Ljubljani, paradigmatičan je jer govori o artikulaciji svijesti o dizajnu na području socijalističke Jugoslavije. Publikacija koja je tom prilikom objavljena snažan je agens i siguran zalog da će se percepcija o historiji dizajna u SFRJ radilano mijenjati, ali i da dizajnerska produkcija iz tog vremena može slobodno stojati uz rame sa produkcijom dizajna iz Zapadne i Evrope. Prof. Predan uručila mi je nekoliko važnih knjiga koje će svoje mjesto naći u biblioteci Tekstilnog odsjeka a to su Designing an agenda, or, how to avoid solving problems that aren't; Design education: What do you see? What do you think about it? What do you make of it?; Sustainalbe alternatives in design; Niko Kralj. The unknown Famous designer; Iskra. Non-aligned design 1946-1990.

Pored brojnih tema koje se tiču ljubljanskog i slovenskog post-socijalističkog iskustva sa fokusom na dizajn, susret sa profesoricom Barbarom Predan iskoristio sam i kao odličan momenat da planiramo njeno učešće u okviru Patterns Lectures na Tekstilnom odsjeku u Bihaću o čemu će svakako biti više riječi kasnije.

Pored veoma inspirativnih razgovora o dizajnerskim praksama, dizajnerskoj edukaciji i dizajnu uopće u Ljubljani i Sloveniji, imao sam priliku da tokom svog višednevnog boravka Ljubljani, posjetim neke od glavnih institucija i događaja koja služe kao primjer veoma uspješne transformacije iz socijalističkog u kapitalistički društveno-ekonomski sistem i kao takvi služe kao eklatantan primjer moguće oblikovanja napuštenih ili prenamijenjenih prostora u mjesta kolaboracije i socijalne interakcije. Kao najinteresantniji tu su primjeri ugašene tvornice duhana Tobačna, koja je doživjela radikalnu ali veoma uspješnu transformaciju svojih prostorija. Među najistaknutijim primjerom u Tobačni jeste co-working space Poligon čija intencija jeste komercijalnog karaktera dočim menadžment Poligona uspijeva održati taj prostor kao mjesto susreta i socijalizacije sa pomalo eksperiemntalnim karakterom. Ono što začuđuje u Ljubljani jeste visok nivo međunarodne razmjene pojedinaca, praktikanata i drugih pojedinaca. U svakoj ustanovi primjetan je broj stranaca iz raznih zemalja kojima se Ljubljana čini kao privlačno mjesto za praksu ili sticanje radnog iskustva. Dalje, nezaobilazni segment postsocijalističke Ljubljane i preoblikovanja javnih i zajedničkih prostora jesu tvornica bicikala Rog i znamenita Metelkova – nekadašnja kasarna JNA. U njima je prisutne građanske i umjetničke incijative koja ih profiliraju kao društveno odgovorne zajednice i susjedstva sa naglašenom svješću koja implicira spoj umjetnosti i političke svijesti. Ova tri mjesta u Ljubljani čine okosnicu alternativnog i eksperimentalnog kreativnog potencijala lokalne zajednice. U njima djeluju arhitekti, modni i grafički dizajneri, novinari, aktivisti, muzičari, članovi supkulturnih zajednica, i brojni drugi. Neke od njih su dobile status zvaničnih projekata državnog ministarstva kulture te su od strane društva prepoiznate kao projekti od javnog značaja. Ta mjesta su stjecišta druženja, kreativnog djelovanja, akcije, turističkih posjeta, itd.

Pored navedene posjete, imao sam priliku da svoje studijsko putovanje vremenskim poklopim sa festivalom savremenih ideja Indigo. Radi se projektu kojeg organizira grupa lokalnih insitucija i kreativaca sa ciljem afirmacije savremenih ideja koje podrazumijevaju pitanja dizajna, urbanizma, arhitekture, muzike i drugih vidova umjetničkih praksi. Tokom svog boravka posjetio sam vrhunski događaj u okviru navedenog Festivala pod nazivom Hard Talks a radi se o dizajnerskom događaju na kojem su predavanja održali dizajneri i teoretičari dizajna Dejan Kršić (Zagreb), Bojan Hadžihalilović (Sarajevo), Borut Vild (Beograd) i Rick Poynor (London).

Advertisements