U maju 2016. godine održan je dvodnevni kick-off sastanak i konferencija u Beču gdje su se okupili svi nagrađeni kolegiji u okviru projekta Patterns Lectures. Na sastanku su prisustvovali i svi članovi žirija kao i predstavnici WUS Austria i Erste Stiftunga. Na sastanku su svi nagrađeni profesori imali priliku predstaviti svoj kolegij i prodiskutovati ga u okviru formata sastanka gdje su izmijenjena iskustva i detektirani glavni problemi u realizaciji projekta na matičnim ustanovama.

Meni je bila čast biti među nagrađenim profesorima i vrhunskim žirijem te svoj kolegij Dizajn i kriza suočiti sa razmišljanjima iz šireg, tj. evropskog konteksta. Takođe, bila je čast biti prvi ikada nagrađeni kolegij iz Bosne i Hercegovine u okviru Patterns Lectures projetka a koji se odvija već nekoliko godina zaredom.

Advertisements